W związku z realizowanym przez Modus Sp. z o.o. projektem nr POIR.01.01.01-00-1620/20 – pn. „Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs 6/1.1.1/2020, POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20) firma MODUS wybrała wykonawcę usługi audytu: Wojciech Górnik Organizacja i Zarządzanie Projektami za kwotę 10 500zł netto.