Diagnostyka Pomiarowa

Diagnostyka Pomiarowa Instalacji - ma na celu ocenę ich stanu technicznego pod względem, poprawności, bezpieczeństwa użytkowników oraz możliwych zagrożeń wynikających z występowania nieprawidłowości

Właściwie przeprowadzona diagnostyka to nieodzowna czynność zapewniająca sprawne funkcjonowanie oraz bezpieczną eksploatację urządzeń.

W ofercie MODUS znajduje się szereg badań pomiarowych dedykowanych dla utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych, w tym m.in.:

 • instalacji grzewczych;
 • instalacji chłodniczych;
 • instalacji elektrycznych;
 • ciśnienia;
 • przepływy;
 • temperatury;
 • ultradźwiękowa detekcja nieszczelności instalacji sprężonego powietrza;
 • ultradźwiękowa diagnostyka łożysk oraz odwadniaczy;
 • ultradźwiękowe, bezinwazyjne pomiary przepływu gazów;
 • parametry sieci elektroenergetycznej;
 • parametry pracy napędów;
 • natężenie oświetlenia;
 • równomierność;
 • olśnienie;
 • wskaźnik oddawania barw;


Efektywność energetyczna przede wszystkim...