Prace badawczo-rozwojowe (B+R)

Energy-I-System – inteligentne narzędzie planowania produkcji i zarządzania energią w zakładach wytwórczych

Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju MODUS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs 6/1.1.1/2020, POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20), na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o numerze POIR.01.01.01-00-1620/20-00.

 

OKRES TRWANIA PROJEKTU: 01.07.2021 – 31.12.2023

FINANSOWANIE:

  • CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 141 378,29 PLN
  • CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 3 997 461,54 PLN
  • DOFINANSOWANIE: 3 089 005,66 PLN

STRESZCZENIE:

Projekt polega na przeprowadzeniu  prac B+R, których celem jest optymalizacja zarządzania energią w procesach produkcyjnych w przedsiębiorstwie, a  ich rezultatem będzie opracowanie inteligentnego systemu o nazwie Energy-I-System. Dzięki opracowanej technologii, możliwe będzie wdrożenie systemu wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii.

Rezultatem projektu będzie prototyp systemu Energy-I-System, będący inteligentnym środowiskiem pomiarowym działającym w chmurze, zawierającym autorskie metody predykcyjne.

Rozwiązanie będzie skalowalne, tworzone głównie z myślą o firmach produkcyjnych różnych branż i wielkości, które stanowią grupę docelową. Rezultat projektu zapewni możliwość prowadzenia zaplanowanej produkcji przy jak najmniejszym nakładzie poniesionych kosztów energii i kosztów środowiskowych.

Aktualności