Białe Certyfikaty

Białe certyfikaty - inaczej świadectwa efektywności energetycznej (ŚEE) to źródło dofinansowania, które należy brać pod uwagę przy planowaniu modernizacji proefektywnościowych

Białe certyfikaty przyznaje Urząd Regulacji Energetyki (URE), za uzyskany efekt energetyczny (oszczędność energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Białe certyfikaty wydawane są na podstawie składanych wniosków do URE. Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać m.in. audyt efektywności energetycznej określający efekt energetyczny planowanego przedsięwzięcia.

Uzyskiwanie i sprzedaż białych certyfikatów, to kompleksowa usługa MODUS rozliczana na zasadach wynagrodzenia za sukces – Success fee

Proponowane działania umożliwiają przedsiębiorstwu:

  • Uzyskanie dla planowanej modernizacji Białych Certyfikatów odpowiadających ilości zaoszczędzonej energii, wynikającej z audytu efektywności energetycznej;
  • Sprzedaż Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).


Efektywność energetyczna przede wszystkim...