Poszukujemy wykonawcy audytu zewnętrznego projektu

W związku z realizowanym przez Modus Sp. z o.o. projektem nr POIR.01.01.01-00-1620/20 – pn. „Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs 6/1.1.1/2020, POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20) firma MODUS poszukuje wykonawcy usługi audytu zewnętrznego projektu o akronimie „Energy-I-System” wraz ze sprawozdaniem do NCBR.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i zapraszamy do złożenia oferty na audyt zewnętrzny projektu.Pytanie dotyczące postępowania można kierować na adres e-mail.