Innowacyjna e-Usługa do samodzielnego obliczania Świadectw Energetycznych Budynków

Pragniemy przedstawić naszą nową e-Usługę służącą do samodzielnej oceny charakterystyki energetycznej budynku, która w prosty i przyjazny sposób poszerza wiedzę o nieruchomości. SYSTEM daje możliwość stworzenia modelu budynku i dokonywania w nim zmian i ulepszeń, których efekty są oceniane na bieżąco w sposób analogiczny jak w Świadectwie Energetycznym Budynku.

Wszystkie konieczne do obliczeń dane wprowadzane są do SYSTEMU tylko w ośmiu krokach: Bezpłatnie można dowolną ilość razy zmieniać dane i korygować model budynku. Dopiero wtedy gdy uznacie, że wprowadzone dane są poprawne i to potwierdzicie, SYSTEM pozwoli Wam na przejście do opcji płatności, a następnie wygenerowanie wyniku.
Jednorazowa opłata w formie SMS-a w wysokości 10,98 PLN brutto uprawnia do uzyskania pięciu wyników tzn. po uzyskaniu pierwszego wyniku, SYSTEM daje możliwość jeszcze czterokrotnego wprowadzania nowych danych, lub modyfikowania danych wcześniej wprowadzonych i uzyskiwania kolejnych czterech wyników. Otrzymany wynik ma postać pliku PDF z możliwością wydruku, w formie zbliżonej do Świadectwa Energetycznego Budynku,. Wynik nie stanowi wymaganego przez prawo dokumentu, służy jedynie pogłębieniu wiedzy o nieruchomości

– Jeśli nie chcecie ponosić zbędnych kosztów, a pragniecie wiedzieć więcej – to na własny użytek bez udziału specjalisty, przy pomocy naszego SYSTEMU przeprowadźcie wstępną analizę budynku.

– Jeśli dotychczas nie byliście zainteresowani tematem oceny energetycznej budynków, nie jest to przeszkodą abyście z powodzeniem posługiwali się naszym SYSTEMEM. W najtrudniejszym miejscu na Wasze życzenie mogą zostać użyte wartości domyślne z obowiązujących norm.

– Jeśli przejrzysta struktura graficzna SYSTEMU, oraz wiadomości w nim zawarte pozwolą Wam uzyskać oczekiwane wyniki i informacje, osiągniemy założony cel.

– Jeśli okaże się, że SYSTEM to za mało i zapragniecie skorzystać z naszej wiedzy oraz usług doradczych i audytorskich, będziemy tym usatysfakcjonowani.